O naší obci

Obec Písek leží při jižním okraji České tabule zvané Východolabská tabule. Území píseckého katastru bylo osídleno již velmi dávno. První nálezy jsou z pozdní doby bronzové asi 1000 let před naším letopočtem. Obdobně jako na jiných místech na Chlumecku a Bydžovsku lze dle četnosti nálezů soudit, že zdejší kraj byl příhodný pro osídlení již v dávných dobách. Trvalé sídliště vzniklo v místě nynější obce patrně již před koncem prvního tisíciletí našeho letopočtu.

Zobrazit více obec