Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Štítky:


Ukrajina - informace k aktuální situaci

Dostupné informace jsou na úřední desce Královéhradeckého kraje https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=2109%22

 


Publikováno 28. 2. 2022 18:19

Úhrada poplatku za odvoz komunálního odpadu a poplatku ze psů za rok 2022

Vážení písečtí spoluobčané a rekreanti,

zastupitelstvo obce schválilo na prosincovém zasedání obecně závazné vyhlášky, na základě kterých se mění systém výběru poplatků za obecní systém odpadového hospodářství a poplatek ze psů.

 

Roční sazba poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je 700,- Kč. Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu nebo vlastník nemovitosti, ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Např. čtyřčlenná rodina, trvale bydlící v Písku, uhradí 2.800,- Kč. Budou pouze žluté známky se čtrnáctidenním svozem. 

 

Roční poplatek za prvního psa je 80,- Kč, za každého dalšího psa 100,- Kč. Poplatek se týká psů starších tří měsíců.

 

Vzhledem k aktuální situaci je možné poplatky uhradit bezhotovostně na účet obce, č.ú.1080833399/0800.

Termín provedení platby žádáme do 9. března 2022.
Při platbě prosím uveďte do variabilního symbolu číslo popisné a do zprávy pro příjemce Vaše příjmení.

V případě platby více položek napište, z čeho se poplatek skládá: Příjmení, druh poplatku (x krát osoby, x krát pes).
Příklad: Novák, 2x 700, 1x 80.

Kdo nemůže zaplatit bezhotovostně, může uhradit poplatek na obecním úřadu v pondělí 21.02.2022, 28.02.2022 a 07.03.2022 o úředních hodinách 18.00 - 20.00 nebo v sobotu 05.03.2022 od 10 do 11 hodin.

Známku na popelnici si můžete vyzvednout v pondělí 21.02.2022, 28.02.2022 a 07.03.2022 o úředních hodinách 18.00 - 20.00 nebo v sobotu 05.03.2022 od 10 do 11 hodin nebo Vám ji doručíme do poštovní schránky.

DO 9. BŘEZNA SE BUDOU  POPELNICE VYVÁŽET NA STARÉ ZNÁMKY.

TERMÍNY SVOZŮ žlutých i modrých známek  jsou   každou sudou středu, následující svoz bude 26.01.2022.


Publikováno 24. 1. 2022 20:17

ALZHEIMER HOME ve Svobodě nad Úpou

Společnost ALZHEIMER HOME ve Svobodě nad Úpou aktuálně disponuje volnou lůžkovou kapacitou. Nabízíme možnost krátkodobých i dlouhodobých pobytů.

 

Mimořádná cena za lůžko je aktuálně 380 Kč/den u dlouhodobých pobytů. Tato mimořádná akce je platná do plné obsazenosti zařízení.

 

Poprosila bych Vás touto cestou o zprostředkování této nabídky a její zveřejnění na vašich webových stránkách, elektronických portálech, případně ve zpravodajích obce.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, pak přihlášení budoucího klienta lze provést vyplněním přiložené žádosti o přijetí a současně k ní je potřeba přiložit lékařskou zprávu.

 

ALZHEIMER HOME představuje unikátní projekt propojení špičkových zdravotních a sociálních služeb v rámci péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a dalšími typy demencí, včetně demence nasedající na Parkinsonovu chorobu a dalších stavů vyvolaných onemocněními centrální nervové soustavy. Naše zařízení jsou určena klientům, kteří potřebují 24 hodin denně, 365 dní v roce pomoc jiné osoby. Naše služby jsou poskytovány v komfortních, bezpečných a na nejvyšší možné úrovni personálně i technicky vybavených pobytových zařízeních sociálních služeb – domovech se zvláštním režimem.

 

Přímo v místě jsou našim klientům poskytovány kvalitní zdravotní služby pokrývající základní odbornosti, které pomohou optimálně diagnostikovat a léčit všechny běžné zdravotní problémy. Klientům je k dispozici tým všeobecných praktických lékařů. Našimi spolupracovníky jsou dále špičkoví odborníci v oborech psychiatrie a neurologie, zkušení internisté a kardiologové, diabetologové a další ambulantní specialisté. Samozřejmostí je tým fyzioterapeutů a nutriční specialista. Našim klientům zajišťujeme okamžité vyšetření a ambulantní ošetření bez čekání. V případě nutnosti ošetření mimo naše zařízení zajistíme transport s doprovodem. Máme propracovaný systém lékařských vizit a pravidelných preventivních kontrol zdravotního stavu našich klientů. Díky tomu jsme schopni zachytit každou jeho změnu a bezprostředně upravit léčebný, ošetřovatelský a stravovací režim. Veškerá naše zařízení jsou vybavena nejmodernější zdravotnickou technikou.

 

Aktuálně v České republice provozujeme 10 zařízení v pěti krajích s celkovou kapacitou přesahující 800 lůžek. Jsme předním poskytovatelem tohoto druhu péče v Praze a okolí a jedním ze třech největších poskytovatelů v České republice. Jsme zapsaným ústavem, neziskovou organizací založenou a zřízenou soukromými subjekty. Více informací na www.alzheimerhome.cz.

 

V případě potřeby a pro více informací mě prosím kontaktujte.

O ukončení akce Vás budu informovat. Velice děkuji za pomoc při zprostředkování této informace Vašim občanům.

 

 

S přátelským pozdravem

 

 

Iva Rejlová
ředitelka zařízení

ALZHEIMER HOME Svoboda nad Úpou

Lázeňská 317 a 319, 542 24 Svoboda nad Úpou

Tel: +420 725 873 497
Email: iva.rejlova@alzheimerhome.cz

Sídlo ústavu:
ALZHEIMER HOME z.ú.

Urešova 1757, 148 00 Praha 4 – Kunratice
https://www.alzheimerhome.cz


Publikováno 7. 6. 2021 19:06

Oznámení pro nájemce hrobového místa na veřejném pohřebišti v Písku

Nájemní smlouva na pronájem Vašeho hrobového místa skončila v roce 2016. Žádáme Vás proto, v případě, že máte nadále zájem o pronájem Vašeho hrobového místa na hřbitově v Písku, o uzavření nájemní smlouvy na 10 let.

Kontaktujte nás prosím v této věci osobně v úředních hodinách pondělí 18.00 – 20.00, nebo v tomto čase na telefonu 495 486 310, případně mailem obec.pisek@tiscali.cz nebo info@obec-pisek.cz.

Bližší info na úřední desce a elektronické úřední desce.


Publikováno 12. 6. 2017 19:49

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE

Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace. šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro vaši obec zajišťuje firma
Černohlávek oil.


Publikováno 7. 3. 2017 20:14

Víčko k víčku pro Mišičku

Od loňského podzimu mohou občané na obecním úřadu odevzdávat víčka od PET lahví. Již se nám sešel velký pytel, který byl odevzdán do Občanského centra /DDM/ v Chlumci nad Cidlinou. Víčka pomůžou sedmileté Michalce z Třebechovic pod Orebem, která má neznámé onemocnění připomínající dětskou mozkovou obrnu spojenou s centrální svalovou hypotonií.


Více na www.michalka-vicka.cz


Publikováno 7. 3. 2016 19:34

Prevence kriminality - videospoty Policie České republiky

 Chlumecké oddělení Policie České republiky se na Obec Písek obrátilo se žádostí o zveřejnění odkazu na videospoty týkající se prevence kriminality:

Téma videospotů:

  1. Každý klik si rozmysli - neobnažuj soukromí! (rizika virtuální komunikace - verze pro děti a mládež)
  2. Chraňte své dítě i na netu (rizika virtuální komunikace - verze pro rodiče)
  3. Ne každému můžete věřit (podvody a trestná činnost na seniorech) + soutěž "Vyzbroj si svou babičku, dědečka"
  4. Na kapsáře bacha! (kapesní krádeže)
  5. Tenký led... (návykové látky, alkohol a agrese u dětí)
  6. Největší zločinec číhá i na vaše dítě (silniční provoz a děti)
  7. To auto fakt není trezor (krádeže věcí z vozidel)  

http://www.policie.cz/clanek/prevenci-k-bezpeci.aspx

 


Publikováno 9. 9. 2015 10:53